กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 11.30น. #เทศบาลตำบลธาตุพนม ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม ชุมชนบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 11 ราย

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ต.ค.2565 ภาพพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม

อ่านต่อ »

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

อ่านต่อ »

ภาพบรรยากาศ วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา15:00น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมทั้ง นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม รวมทั้ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เหล่านางรำชาวเทศบาลตำบลธาตุพนม ร่วมกันต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมซุ้มวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ และภาพบรรยากาศการแสดงรำจากเหล่านางรำ งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

อ่านต่อ »

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลธาตุพนม วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรวิหาร

อ่านต่อ »

วันที่ 29 กันยายน 2565 การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาคม โดยนายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2565 และร่างแผนดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2566

อ่านต่อ »

วันที่ 28 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธาตุพนม โดยนายสรรชัย ธ.น. ตื้อประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านต่อ »