กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแแสฟัลห์ติกคอนกรีต ถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ 5,7 ความกว้าง 5 เมตร ยาง 1,600 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตรารางเมตร วงเงินงบประมาณ 3,390,000 บาท

อ่านต่อ »

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแแสฟัลห์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ 4 ความกว้าง 8 เมตร ยาง 700 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,605 ตรารางเมตร วงเงินงบประมาณ 2,360,000 บาท

อ่านต่อ »

วันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 11.30น. #เทศบาลตำบลธาตุพนม ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนของราษฎรในเขตเทศบาลตำบลธาตุพนม ชุมชนบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 7 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 11 ราย

อ่านต่อ »

วันที่ 16 ต.ค.2565 ภาพพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม

อ่านต่อ »

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

อ่านต่อ »