วันที่ 16 ต.ค.2565 ภาพพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม

วันที่ 16 ต.ค.2565🏆🥇🥈🥉 ภาพพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ ดังนี้ 1. ประเภทเรือชายใหญ่ 🏆รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือแพเมืองฟ้า เมืองสะวรรณเขต สปป.ลาว 🥇รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือพรพระอิน เมืองท่าแขกคำม่วน สปป.ลาว 🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือเทพศิริพร เมืองท่าแขก คำม่วน สปป.ลาว 🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือเพชรมงคลชัย เมืองไชยยะบุรี สะวรรณเขต สปป.ลาว 2. ประเภทเรือชายเล็ก 🏆รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรือขุนพลภูไทย เมืองเซบั้งไฟ สปป.ลาว 🥇รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เรือแก้วไหลริน เมืองหนองบก สปป.ลาว 🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เรือพรหมอินปง เมืองไชยยะบุรี สปป.ลาว 🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เรือขุนกัง เมืองท่าแขก สปป.ลาว ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือจนงานสำเร็จออกมาด้วยดี #เทศบาลตำบลธาตุพนม