วันที่ 15 ต.ค.2565 เวลา 08.30 น. ภาพพิธีแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในงานแข่งเรืออำเภอธาตุพนม

วันที่ 15 ต.ค.2565 เวลา 08.30 น. ภาพพิธีแห่ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในงานแข่งเรืออำเภอธาตุพนม โดยนายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมนายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ นักเรียน และเหล่านางรำ มาร่วมเดินขบวน