กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร โรงเรียนในการควบคุมดูแลของเทศบาลตำบลธาตุพนม ได้จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 โดยมี นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม เป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง