Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมโครงการโบกธงทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลฑูตอารยสถาปัตย์ภาคอีสาน ขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อคนทั่งมวล

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานประเพณีบุญมหาชาติ(แห่ต้นวิสาขบูชา)ประจำปี 2567 วันที่ 22 พ.ค.2567 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลธาตุพนม ร่วมกับสถาบัน NSPI บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาสุขภาพ ฟรี ณ เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลธาตุพนม ร่วมกับชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านหนองหอยทุ่ง ตำบลธาตุพนมเหนือ รับซื้อขยะที่ได้จากการคัดแยกก่อนทิ้งภายในชุมชน ในโครงการโครงการธนาคารขยะ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

พิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน RE-X-RAY

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 “นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ” นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566”

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส/ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวล…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. กิจกรรม big cleaning day นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ได้นำพนักงานเทศบาลร่วมทำกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาด ล้างสถานีขนส่งเทศบาลตำบลธาตุพนม พร้อมได้ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะดวก สบาย แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 การประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัังที่ 3 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลธาตุพนมมชั้น 3

Continue Reading...