พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

วันนี้ ๑๓ ต.ค.๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทพระราชฤทัยและพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นต้นแบบในการคิด สร้างสรรค์ ทำนุบำรุง อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริ พระราชดำรัสอย่างมากมายเพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำ โดยมี นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีทำดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร