วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. กิจกรรม big cleaning day นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ได้นำพนักงานเทศบาลร่วมทำกิจกรรม big cleaning day ทำความสะอาด ล้างสถานีขนส่งเทศบาลตำบลธาตุพนม พร้อมได้ทำการซ่อมแซมผิวถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ สะดวก สบาย แก่ผู้ที่มาใช้บริการ

mungmee