พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 ในวันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยนายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายปิตานนท์ ปัญญา นายอำเภอธาตุพนม นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นายสรรชัย ธ.น.ตื้อ นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลธาตุพนม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธาตุพนม ข้าราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนพ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครพนม พร้อมใจกันมาร่วมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ของนางรำ 7 ชนเผ่า เพื่อสืบสานวัฒนธรรมวันออกพรรษา