ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริโย หมู่ที่ ๔ ,ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนดอนกลางทัศนา หมู่ที่ ๕,๗ ,ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี ๒๕๖๕ ,ซื้อเครื่องไทยธรรมและซื้อวัสดุอื่น ๆจำนวน ๑๑ รายการ งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28122565