ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด หากมีสัญญาณเตือนก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ ให้เดินทางมาพบหมอทันที!! ไม่ควรรอให้ถึงวันนัดฝากครรภ์ ภาวะคลอดก่อนกำหนดคือภาวะที่คลอดโดยมีอายุครรภ์ น้อยกว่า 37 สัปดาห์ – เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความพิการระยะยาวของทารกที่พบบ่อย – ภาวะคลอดก่อนกำหนดอาจเกิดขึ้นได้กับหญิงตั้งครรภ์ทุกคน “…หากหญิงตั้งครรภ์ปรับวิธีการทำงาน และการใช้ชีวิตได้เหมาะสมก็สามารถป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดได้…”

mungmee