Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

กําหนด จอดรถและอัตราค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตเทศบาลจำบลธาตุพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ยกเลิกการประมูลเช่าท่าเทียบเรือคนโดยสารเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

การขยายเวลากำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ประมูลเช่าท่าเทียบเรือคนโดยสารเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ,หมายเลขโทรศัพท์ภายใน เทศบาลตำบลธาตุพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

แจ้งปิดถนนเข้าพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำก่ำ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

ขยายกรอบเวลาเเผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำลบธาตุพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล

รับสมัครนักเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2565

Continue Reading...