ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลธาตุพนม

ที่อยู่ 88 หมู่ 2 ถนนพนมพนารักษ์ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม, 48110

โทรศัพท์ :0-4219-9688

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของเทศบาลตำบลธาตุพนม saraban@thatphanom.go.th

Facebook : เทศบาลตำบลธาตุพนม

mungmee