Get Adobe Flash player

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของเทศบาลตำบลธาตุพนม   saraban@thatphanom.go.th  สำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นายกเทศมนตรี

01

นายสรรชัย  ธ.น.ตื้อ

 นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม 


จำนวนผู้เข้าเว็บ

302539
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
433
227
2502
298788
2658
20794
302539

Your IP: 18.207.131.157
Server Time: 2022-10-07 15:30:51

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กองการศึกษา

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา

     
  นางสนธยา ตะวังทัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
2   3 portrait 
นางสนธยา ตะวังทัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสนม นาสว่าง
นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ หาวิลี 

ผู้ช่วยพนักงานธุรการ

   4  
 

นายเจษฏา หาญประเสริฐ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 
     
โรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร
  1   
 

นางสาวชมาพร ชลการ

ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร 

 
 2  4 5 

 นางภาวิณี หล้าก่ำ

ครู

 นางเรืองอุไร พิกุลหอม

ครู

นางปนัดดา พลรัตน์

ครู 

 6 10  11 

นางภัทรภร มูลสุวรรณ

ครู 

นางอาภากร อรรคศรีวร

ครู 

 นางชลดา แสงทอง

ครู

 12 13  portrait 

นางสาวพรววรินทร์ ฤทธิขันธ์

ครู 

นางสาวพรวิภา ฟ้าคะนอง

ครู 

นางสาวครีศญานันท์ พนมศักดิ์

ธุรการโรงเรียน 

portrait 7 9

นายณรงค์ศักดิ์ ตั้งตระกูล

นักการภารโรงโรงเรียน

นางสาววิริยาภรณ์ สมพล

พนักงานจ้างฯ

นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ธนบูรณ์

พนักงานจ้างฯ

  8  
 

นางสาวธนัญญา นิตชิน

พนักงานจ้างฯ

 
     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๑) 
 1    2

 นายนมัสกร เมืองโคตร

ครู

 

นางกนกรัฐ กุลเรวัฒน์

ครู 

 3   4 

นางวลัยพร ไชเพชร

พนักงานจ้างฯ

 

นางสาวสุกัญญา เมืองโคตร

พนักงานจ้างฯ

     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๒)
1   2

นางยุพิน ทักษิน

ครู

 

นางสุชาดา ระบาเลิศ

ครู

6   3

นางสาวเพ็ญนภา จันทะนะ

ครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางบัวรม หงษาวงศ์

พนักงานจ้างฯ

4   5

นางจันทรวดี ศรีลาศักดิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 

นางจิรวดี พิศาลวชิโรภาส

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก