ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ,จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยดวงมาลัย หมู่ที่ ๕ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ, ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ,จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยดวงมาลัย หมู่ที่ ๕ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง