ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ,ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ,ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง