ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภท แอลกอฮอล์,น้ำยาฆ่าเชื้อฯ,ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ ,ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ, ซื้อผ้าไตร ,จ้างเหมาเครื่องเสียง,ซื้อเครื่องไทยธรรม ,ซื้อผ้า

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภท แอลกอฮอล์,น้ำยาฆ่าเชื้อฯ,ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ ,ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ, ซื้อผ้าไตร ,จ้างเหมาเครื่องเสียง,ซื้อเครื่องไทยธรรม ,ซื้อผ้าสีม่วง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง