ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่คู่ จาระบีฯ, จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซ่คู่ จาระบีฯ, จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง