ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโคตรบูรนคร 1 หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุพนม โดยมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 6,350 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโคตรบูรนคร 1 หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุพนม โดยมีพื้นที่ผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 6,350 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก