ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน/ชนิดติดผนัง มีระบบ Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู (พร้อมติดตั้ง), ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน/ชนิดติดผนัง มีระบบ Inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู (พร้อมติดตั้ง), ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง