ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพนมพนารักษ์

เทศบาลตำบลธาตุพนม นำโดยนายขจรศักดิ์ นิตชิน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุพนม ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนพนมพนารักษ์จากสามเเยกบ้านหนองหอยหมู่ที่ 6 ตำบลธาตุพนมเหนือถึงหมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนมเหนือ เพื่อการสัญจรสะดวกมากขึ้น

10606

10608

10610

10613

10616

10617

10620

10621

10624