กิจกรรมรณรงค์ "ชาวธาตุพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)"

กิจกรรมรณรงค์ "ชาวธาตุพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID-19)" เพื่อป้องกันการระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันอาทิตย์ ที่ 22 มีนาคม 2563 อำเภอธาตุพนม ร่วมกับ เทศบาลตำบลธาตุพนม

196484

27036

27042

27048

27053

27055

27056

27060

27061

196463

196470

196483