ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์, ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน/ชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงฆ่าสัตว์, ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน/ชนิดติดผนัง ระบบ lnverter ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง