ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลธาตุพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลธาตุพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง